Terms & Conditions

Please scroll down for the english version

 

PREKIŲ PIRKIMO IR PARDAVIMO TAISYKLĖS

1. Bendrosios nuostatos
1.1. Šios prekių pirkimo ir pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) yra Pirkėjui ir Viktorijai Medelinskei (individualios veiklos Nr. 920764, adresas Polocko g. 56-2, Vilnius) (toliau – Pardavėjas) privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Šalių teisės ir pareigos, prekių įsigijimo, sumokėjimo už jas, pristatymo ir grąžinimo sąlygos bei tvarka, taip pat kitos su prekių pirkimu ir pardavimu interneto parduotuvėje nearme.lt susijusios nuostatos.
1.2. Pirkėjas su šiomis Taisyklėmis sutinka, kai pažymi varnele aktyvų langą „Sutinku su Taisyklėmis ir Privatumo politika“, kuris atsiranda Pirkėjui išsirinkus prekę ir nusprendus tęsti pirkimo procesą.
1.3. Taisykles Pardavėjas turi teisę keisti, papildyti, taisyti, atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus ar kitus reikalavimus. Apie bet kokius pakeitimus, pataisymus ar papildymus Pardavėjas skelbia interneto parduotuvėje nearme.lt
2. Asmens duomenų apsauga
2.1. Vykdydamas pirkimo procesą, Pirkėjas interneto parduotuvėje nearme.lt  privalo nurodyti savo asmens duomenis (vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį), kurie būtini prekių pirkimui, pristatymui ir mokėjimui vykdyti.
2.2. Pirkėjas, sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, sutinka, kad Pardavėjas tvarkytų jo asmens duomenis, pateiktus registracijos formoje, Pirkimo-pardavimo sutarties įvykdymo tikslais.
2.3. Pirkėjas, sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, sutinka, kad jo nurodytu el. pašto adresu ir telefono numeriu bus siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui, mokėjimui ir pristatymui įvykdyti.
2.4. Anketoje, kurią Pirkėjas užpildo, norėdamas įsigyti prekę, Pirkėjas gali pasirinkti, jeigu nori, kad jam būtų siunčiami Pardavėjo pranešimai ar pasiūlymai. Pirkėjui nepageidaujant, Pardavėjas nenaudos Pirkėjo asmens duomenų rinkodaros tikslais ir nesiųs Pirkėjui reklaminių ar informacinių pranešimų, išskyrus tuos, kurie būtini vykdant Pirkėjo pateiktą užsakymą.
2.5. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.
3. Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymas
3.1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą (-as) prekę(-es) ir suformavęs prekių krepšelį (toliau – Prekių krepšelis), susipažinęs su Taisyklėmis ir nurodęs visus būtinus duomenis, paspaudžia mygtuką „TĘSTI“.
4. Pirkėjo teisės
4.1. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekės (-ių) pirktų internetinėje parduotuvėje nearme.lt, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu (elektroniniu paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo prekės pristatymo dienos. Tokiu atveju, Pirkėjas privalo grąžinti prekes Pardavėjui savo sąskaita.
4.2. 4.1 punkte aptarta Pirkėjo teisė atsisakyti prekių pirkimo-pardavimo sutarties įgyvendinama vadovaujantis Civilinio kodekso 6.228 7  straipsnio 1 dalies 7 punktu.
4.3. 4.2 punkte aptarta Pirkėjo teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jei grąžinama kokybiška prekė yra originaliame, tvarkingame įpakavime su grąžinamai prekei priklausančiu ir pritvirtintu kokybės sertifikatu/etiketėmis, būti nedėvėta, nepraradusi prekinės išvaizdos bei neturėti mechaninių pažeidimų žymių.
4.4. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis ūkio ministro 2011 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 4-959 „Dėl Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis.
4.5. Remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 738 patvirtintų „Mažmeninės prekybos taisyklių“ 10.1.7.12. punktu, kokybiški juvelyriniai dirbiniai yra nekeičiami ir negrąžinami, išskyrus atvejus, kai Pardavėjas sutinka priimti ar pakeisti prekes. Ši taisyklė galioja perkant prekes salone adresu Polocko g. 56-2, Vilniuje.
5. Pardavėjo teisės
5.1. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešdamas Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas nesumoka už prekes per 24 valandas ir/arba Pardavėjas negauna tai patvirtinančių dokumentų.
5.2  Kai kurių prekių kainos el. parduotuvėje gali skirtis nuo fizinėje parduotuvėje esamų kainų. Pasiliekame teisę keisti ir kontroliuoti kainas pagal rinkos pokyčius.

5.3  Akcijų laikotarpiai ir nuolaidos el. parduotuvėje ir fizinėje parduotuvėje gali skirtis.
5.4. Prekių nuotraukos ir tekstai gali nežymiai skirtis nuo realaus vaizdo. Jei gauta prekė atitinka sumokėtą
kainą ir pakitimai yra nežymūs, nearme.lt neatsako už šiuos nežymius netikslumus vaizdinėje ir tekstinėje medžiagoje.
5.5. Pardavėjas turi teisę vienašališkai pakeisti Prekių pirkimo ir pardavimo taisykles, jas paskelbdamas internetinės parduotuvės tinklalapyje. Pakeitimai įsigalioja nuo paskelbimo momento visiems po paskelbimo sudaromiems sandoriams.
6. Pirkėjo įsipareigojimai
6.1. Pirkėjas privalo sumokėti už įsigytas prekes ir jas priimti šiose Taisyklėse numatyta tvarka.
6.2. Jei Pirkėjas, prekių pristatymo metu, be svarbių priežasčių atsisako priimti prekes, Pirkėjas privalo padengti prekių grąžinimo Pardavėjui išlaidas.
6.3. Pirkėjas įsipareigoja saugoti ir neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo prie interneto parduotuvės nearme.lt duomenų. Jeigu Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, privalo nedelsiant informuoti nearme.lt. Nearme.lt neatsako už trečiųjų asmenų veiksmus pasinaudojus Pirkėjo prisijungimo duomenimis iki informavimo momento ir galimybės interneto parduotuvės administratoriui pakeisti Pirkėjo prisijungimo duomenis. Tokiu atveju nearme.lt turi teisę laikyti, kad veiksmus interneto parduotuvėje atliko Pirkėjas.
6.4. Interneto parduotuvės nearme.lt Pirkėjai privalo laikytis šių Taisyklių bei sąlygų, aiškiai nurodytų internetinės parduotuvės informacijos skiltyse, ir nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.
7. Pardavėjo įsipareigojimai
7.1. Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjo įsigytas prekes pristatyti nurodytu adresu, remdamasis sąlygomis, kurias nustato šios Taisyklės.
7.2. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją.
7.3. Iškilus nenumatytiems atvejams, kai dėl nenumatytų aplinkybių Pardavėjas negali pristatyti interneto parduotuvėje nearme.lt įsigytos prekės, Pardavėjas turi teisę nutraukti pirkimo – pardavimo sutartį, prieš tai informuodamas pirkėją. Pardavėjas gali pasiūlyti analogišką prekę, Pirkėjui atsisakius, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti sumokėtus pinigus per 5 (penkias) darbo dienas.
7.5. Pirkėjui pasinaudojus Taisyklių 4.1 punkte numatyta teise ir esant Taisyklių 4.3 punkte numatytai sąlygai, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 5 (penkias) darbo dienas, nuo grąžinamos prekės gavimo dienos. Pinigai, sumokėti už pirminį prekių pristatymą Pirkėjui, nėra grąžinami.
8. Prekių kainos
8.1. Prekių kainos interneto parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nearme.lt nurodomos eurais. Pardavėjas nėra PVM mokėtojas.
8.2. Prekių kainos interneto parduotuvėje nearme.lt  gali skirtis nuo fizinėse parduotuvėse esančių kainų.
9. Atsiskaitymo už prekes tvarka ir terminai
9.1. Pirkėjas atsiskaito už įsigytas prekes per atsiskaitymo sistemą paysera.lt;
9.2. Pirkėjas, atsiskaitydamas 9.1. punkte aptartu būdu, įsipareigoja už prekes atsiskaityti nedelsdamas. Tik jam sumokėjus bus formuojamas prekių siuntinys.
9.3. Jeigu Pirkėjas nesumoka už įsigyjamas prekes ilgiau nei per 24 val, laikoma, kad Pirkėjas atsisakė pirkimo-pardavimo sutarties (Civilinio kodekso 6.228 5  straipsnio 2 dalis).
10. Prekių pristatymas
10.1. Pirkėjas, įsigydamas prekes interneto parduotuvėje nearme.lt, gali pasirinkti prekių pristatymo būdą iš pateikiamų pasirinkimų.
10.2. Prekių pristatymo paslauga:
10.2.1. Pirkėjas, pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja pateikti tikslų prekių pristatymo adresą;
10.2.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui;
10.2.3. prekes gali pristatyti pats Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas;
10.2.4. prekių pristatymo mokesčiai nustatomi pagal prekių kainą, pristatymo būdą ir pristatymo adresą;
10.3. Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.
10.4. Gavęs prekes Pirkėjas privalo patikrinti siuntos ir prekės (-ių) būklę bei pasirašyti siuntos perdavimo ir priėmimo dokumentą. Pirkėjui pasirašius siuntos perdavimo ir priėmimo dokumentą, laikoma, kad siunta perduota tinkamos būklės, prekių pažeidimų, kurių atsiradimo pagrindas priskirtinas ne gamykliniam brokui, bei prekės (-ių) komplektacijos neatitikimų (tokių, kuriuos galima nustatyti apžiūrint prekių išorę) nėra. Pastebėjęs, kad pateiktos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), prekė (-ės) yra pažeista (-
os) ir (ar) prekė (-ės) yra netinkamos komplektacijos, Pirkėjas privalo tai pažymėti siuntos perdavimo ir priėmimo dokumente. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu tokių pažeidimų atsiradimo pagrindas nėra gamyklinis brokas, bei dėl prekių
komplektacijos neatitikimų, jeigu šiuos neatitikimus galima nustatyti apžiūrint prekių išorę.
10.5. Visų parduodamų prekių ypatybės nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame aprašyme. Pardavėjas neatsako už tai, kad interneto parduotuvėje esančių prekių spalva, forma ar kiti parametrai gali neatitikti realių
prekės spalvų ir/ar formos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio (monitoriaus) ypatybių.
11. Prekių grąžinimas
11.1. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis ūkio ministro 2011 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 4-959 „Dėl Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“
patvirtintomis Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis.
11.2. Grąžinama kokybiška prekė privalo būti originaliame, tvarkingame įpakavime su grąžinamai prekei priklausančiu ir pritvirtintu kokybės sertifikatu/etiketėmis, būti nedėvėta, nepraradusi prekinės išvaizdos bei neturėti mechaninių pažeidimų žymių.
11.3. Remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 738 patvirtintų „Mažmeninės prekybos taisyklių“ 10.1.7.12. punktu, kokybiški juvelyriniai dirbiniai yra nekeičiami ir negrąžinami, išskyrus atvejus, kai Pardavėjas sutinka priimti ar pakeisti prekes. Ši taisyklė galioja perkant prekes salone adresu Polocko g. 56-2, Vilniuje.
11.4. Nearme.lt turi teisę Pirkėjų grąžintas prekes, kurios buvo įsigytos internetinėje parduotuvėje nearme.lt, patikrinti Lietuvos Prabavimo rūmuose, su tikslu įsitikinti ar prekė yra grąžinta tokia, kokia buvo įsigyta. Gavus teigiamus analizės rezultatus, pinigai grąžinami per 5 (penkias) darbo dienas po analizės išvadų. Prekės analizės
procesas gali užtrukti iki 15 (penkiolikos) darbo dienų.
11.5. Grąžinimo procedūra pradedama užpildant prekių gražinimo formą esančią interneto parduotuvėje nearme.lt arba kreipiantis el. paštu info@nearme.lt
11.6. Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti Pirkėjo grąžinamas prekes, jei buvo nesilaikoma prekių grąžinimo sąlygų;
11.7. pinigai už grąžintas prekes grąžinami tik banko pavedimu pervedimu į mokėtojo banko sąskaitą per 5 (penkias) darbo dienas nuo grąžintų prekių gavimo momento. Pinigai, sumokėti už pirminį prekių pristatymą Pirkėjui, nėra grąžinami. Pardavėjas neprisiima atsakomybės dėl pavedimo už grąžintas prekes vėlavimo ar
nepadarymo, jeigu Pirkėjas klaidingai pateikia arba nepateikia grąžinimui reikalingų duomenų.
11.8. Jeigu prekės Pirkėjas negauna ir siuntimo kompanija grąžina ją atgal dėl klaidingai nurodyto adreso ar dėl to, jog Pirkėjas neatsimė prekės, papildomas siuntimo išlaidas padengti turės Pirkėjas. Prekės kaina bus perskaičiuojama iškart, kai ji bus grąžinta Pardavėjui. Su Pirkėju bus nedelsiant susisiekta ir apie tai informuota.
12. Dovanų kuponai
12.1. Pardavėjas siūlo du Dovanų kupono įsigyjimo būdus – fizinėje parduotuvėje ir internetinėje parduotuvėje nearme.lt.
12.2. Dovanų kuponu, pirktu tiek fizinėje, tiek internetinėje parduotuvėje, galima atsiskaityti fizinėje parduotuvėje.
12.3. Dovanų čekis negali būti grąžinamas ar keičiamas į pinigus.
13. Kontaktinė informacija
13.1. Pardavėjas komunikuoja su Pirkėju naudodamasis jo registracijos formoje pateiktu el. pašto adresu ar telefono numeriu, o Pirkėjas gali naudotis visais susisiekimo kanalais, nurodytais interneto parduotuvės nearme.lt svetainės skyriuje „Kontaktai“.
14. Atsakomybė
14.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas registracijos formoje pateikia netikslius duomenis, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.
14.2. Pirkėjas visiškai atsakingas už savo veiksmus, atliktus prisiregistravus prie interneto parduotuvės nearme.lt.
14.3. Pirkėjas atsako už savo registracijos duomenų saugumą. Jei registracijos duomenis naudoja trečiasis asmuo, jis bus laikomas Pirkėju.

14.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės visais atvejais, kai nuostolių atsiranda dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
14.5. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai patirtus nuostolius Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir pagrindais.
15. Baigiamosios nuostatos
15.1. nearme.lt pasilieka teisę sustabdyti, savo nuožiūra pildyti, keisti šias Taisykles ir kitus su Taisyklėmis susijusius dokumentus. Taisyklių papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos internetinėje parduotuvėje nearme.lt.
15.2. Jeigu Pirkėjas nesutinka su nauja Taisyklių redakcija, papildymu, pakeitimais, Pirkėjas turi teisę jų atsisakyti, su sąlyga, kad Pirkėjas praranda teisę naudotis interneto parduotuvės paslaugomis.
15.3. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
15.4. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
15.5. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
15.6. Šalys atleidžiamos nuo įsipareigojimų pagal šias Taisykles vykdymo, jei jų įvykdymas yra neįmanomas dėl nenugalimos jėgos aplinkybių.

____________________________________________

 

RULES OF PURCHASE AND SALE OF GOODS

 1. General provisions 1.1. These rules of purchase and sale of goods (hereinafter referred to as the “Rules”) are a legally binding document between the Buyer and Viktorija Medelinske (individual business No. 920764, address Polocko str. 56-2, Vilnius) (hereinafter referred to as the “Seller”), establishing the rights and obligations of the Parties, conditions and procedures for the acquisition, payment, delivery, and return of goods, as well as other provisions related to the purchase and sale of goods in the online store nearme.lt. 1.2. The Buyer agrees to these Rules by checking the box “I Agree to the Rules and Privacy Policy” that appears when the Buyer selects a product and decides to proceed with the purchase process. 1.3. The Seller has the right to change, supplement, or amend these Rules in accordance with the requirements established by the legislation of the Republic of Lithuania or other applicable regulations. Any changes, amendments, or additions are announced by the Seller on the online store nearme.lt.

 2. Protection of personal data 2.1. When carrying out the purchase process on the online store nearme.lt, the Buyer must provide their personal data (name, surname, delivery address of goods, telephone number), which are necessary for the purchase, delivery, and payment of goods. 2.2. By agreeing to these Rules, the Buyer consents to the processing of their personal data provided in the registration form for the purpose of fulfilling the purchase and sale agreement. 2.3. By agreeing to these Rules, the Buyer agrees to receive informational messages necessary for order placement, payment, and delivery to the email address and phone number provided by the Buyer. 2.4. In the questionnaire that the Buyer fills out to purchase a product, the Buyer can choose to receive Seller’s messages or offers if desired. If the Buyer does not wish to receive them, the Seller will not use the Buyer’s personal data for marketing purposes and will not send advertising or informational messages to the Buyer, except for those necessary for fulfilling the Buyer’s order. 2.5. The Seller undertakes not to disclose the Buyer’s personal data to third parties, except for the Seller’s partners providing services related to the delivery or fulfillment of the Buyer’s order. In all other cases, the disclosure of the Buyer’s personal data to third parties is carried out only in accordance with the procedure provided by the legislation of the Republic of Lithuania.

 3. Conclusion of the purchase and sale agreement 3.1. The agreement between the Buyer and the Seller is considered concluded from the moment when the Buyer, after selecting the product(s) and adding them to the shopping cart (hereinafter referred to as the “Shopping Cart”), familiarizes themselves with the Rules and provides all the necessary information, clicks the “PROCEED/NEXT” button.

 4. Buyer’s rights 4.1. The Buyer has the right to refuse the purchased product(s) from the online store nearme.lt by notifying the Seller in writing (by email, indicating the desired product to be returned and its order number) no later than 14 (fourteen) days from the date of delivery of the goods. In this case, the Buyer must return the goods at their own expense. 4.2. The right of the Buyer mentioned in point 4.1 to refuse the purchase and sale agreement of the goods is implemented in accordance with Article 6.2287, Part 1, Point 7 of the Civil Code. 4.3. The right of the Buyer mentioned in point 4.2 can be exercised only if the returned high-quality goods are in the original, neat packaging with the. 4.4. Deficiencies of sold goods are eliminated, and defective goods are replaced or returned in accordance with the Rules for Returning and Exchanging Goods approved by the Order No. 4-959 of the Minister of Economy on December 23, 2011. 4.5. Based on the provision 10.1.7.12. of the “Retail Trade Rules” approved by the resolution No. 738 of the Government of the Republic of Lithuania on July 22, 2014, high-quality jewelry items are non-exchangeable and non-refundable, except when the Seller agrees to accept or exchange the goods. This rule applies to the purchase of goods at the salon located at Polocko str. 56-2, Vilnius.

 5. Seller’s rights 5.1. The Seller has the right to cancel the Buyer’s order without prior notice if the Buyer fails to pay for the goods within 24 hours and/or the Seller does not receive supporting documents. 5.2. The prices of certain products in the online store may differ from the prices in the physical store. We reserve the right to change and control prices according to market fluctuations. 5.3. Promotion periods and discounts in the online store may differ from those in the physical store. 5.4. Product photos and texts may slightly differ from the actual appearance. If the received product corresponds to the paid price and the changes are minor, nearme.lt is not responsible for these minor discrepancies in visual and textual materials. 5.5. The Seller has the right to unilaterally amend the Rules of Purchase and Sale of Goods by publishing them on the website of the online store. The amendments come into effect from the moment of publication and apply to all transactions concluded after the publication.

 6. Buyer’s obligations 6.1. The Buyer must pay for the purchased goods and accept them in accordance with these Rules. 6.2. If, during the delivery of goods, the Buyer refuses to accept the goods without significant reasons, the Buyer must cover the expenses of returning the goods to the Seller. 6.3. The Buyer is obligated to keep and not disclose their login data for the nearme.lt online store to third parties. If the Buyer loses their login data, they must immediately inform nearme.lt. Nearme.lt is not responsible for the actions of third parties who have used the Buyer’s login data before the notification and the opportunity for the administrator of the online store to change the Buyer’s login data. In such cases, nearme.lt has the right to consider that the actions in the online store were performed by the Buyer. 6.4. Buyers of the nearme.lt online store must comply with these Rules and conditions clearly indicated in the information sections of the online store and not violate the laws of the Republic of Lithuania.

 7. Seller’s obligations 7.1. The seller undertakes to deliver the purchased goods to the specified address, based on the conditions set forth in these Terms and Conditions. 7.2. The seller undertakes to respect the buyer’s right to privacy regarding their personal information. 7.3. In unforeseen circumstances where the seller is unable to deliver the goods purchased on the nearme.lt online store due to unforeseen circumstances, the seller has the right to terminate the purchase and sale agreement, informing the buyer in advance. The seller may offer a similar product, and if the buyer declines, the seller undertakes to refund the paid amount within 5 (five) working days. 7.5. If the buyer exercises the right provided in Clause 4.1 of the Terms and meets the conditions specified in Clause 4.3 of the Terms, the seller undertakes to refund the paid amount to the buyer within 5 (five) working days from the date of receiving the returned goods. The money paid for the initial delivery of the goods to the buyer is not refunded.
 8. Product prices 8.1. The prices of products in the nearme.lt online store and in the order formed are indicated in euros. The seller is not a VAT payer. 8.2. The prices of products in the nearme.lt online store may differ from the prices in physical stores.
 9. Payment procedure and terms for goods 9.1. The buyer makes payment for the purchased goods through the payment system paysera.lt. 9.2. By making the payment as discussed in point 9.1, the buyer undertakes to make payment for the goods without delay. The dispatch of the goods will only be arranged after the payment has been made. 9.3. If the buyer fails to make payment for the purchased goods for more than 24 hours, it is considered that the buyer has refused the purchase and sale agreement (Article 6.228(5) of the Civil Code, part 2).
 10. Delivery of goods 10.1. When purchasing goods from the nearme.lt online store, the buyer can choose the method of delivery from the available options. 10.2. Delivery service: 10.2.1. The buyer, who chooses the delivery service, undertakes to provide the precise delivery address for the goods. 10.2.2. The buyer undertakes to personally accept the goods. In the event that the buyer is unable to accept the goods personally, but the goods are delivered to the specified address based on other information provided by the buyer, the buyer does not have the right to make claims to the seller regarding the delivery of goods to the wrong recipient. 10.2.3. The goods can be delivered by the seller or their authorized representative. 10.2.4. The delivery fees are determined based on the price of the goods, the delivery method, and the delivery address. 10.3. The seller is released from liability for the delay in delivering the goods to the buyer if the goods are not delivered or are not delivered on time due to the fault of the buyer or circumstances dependent on the buyer. 10.4. Upon receiving the goods, the buyer must inspect the package and the condition of the item(s) and sign the delivery and acceptance document. If the buyer notices that the package is damaged (crushed, wet, or otherwise externally damaged) or the item(s) are damaged or the item(s) are incomplete based on the external inspection of the goods, the buyer must note it in the delivery and acceptance document. If the buyer fails to take these actions, the seller is released from liability for damages to the goods, except for factory defects, and for discrepancies in the item’s completeness that can be determined by inspecting the external appearance of the goods. 10.5. The characteristics of all products sold are indicated in the description accompanying each item. The seller is not responsible for any discrepancies in color, shape, or other parameters of the products on the online store that may arise due to the buyer’s display (monitor) characteristics.
 11. Return of Goods 11.1. Deficiencies in sold goods are rectified, low-quality goods are exchanged or returned in accordance with the Order No. 4-959 of the Minister of Economy of December 23, 2011, “On Approval of Rules for the Return and Exchange of Goods,” approved by the Rules for the Return and Exchange of Goods. 11.2. The returned high-quality goods must be in their original, neat packaging, accompanied by the quality certificate/labels attached to the returned goods, not worn, not having lost their commercial appearance, and not having any signs of mechanical damage. 11.3. In accordance with the Resolution No. 738 of the Government of the Republic of Lithuania of July 22, 2014, approved “Retail Trade Rules,” paragraph 10.1.7.12, high-quality jewelry items are non-exchangeable and non-returnable, except in cases where the Seller agrees to accept or replace the goods. This rule applies to purchases made in the salon at Polocko st. 56-2, Vilnius. 11.4. Nearme.lt has the right to inspect the returned goods by Buyers, which were purchased in the online store nearme.lt, in the Lithuanian Verification Room, in order to verify whether the item has been returned in the same condition as it was acquired. Upon receiving positive analysis results, the money is refunded within 5 (five) working days after the conclusion of the analysis. The process of analyzing the goods may take up to 15 (fifteen) working days. 11.5. The return procedure begins by filling out the goods return form available on the nearme.lt online store or by contacting via email at info@nearme.lt. 11.6. The Seller has the right to refuse to accept the Buyer’s returned goods if the conditions for the return of goods have not been followed. 11.7. Money for returned goods is refunded only by bank transfer to the payer’s bank account within 5 (five) working days from the moment the returned goods are received. The money paid for the initial delivery of the goods to the Buyer is not refunded. The Seller does not take responsibility for delays or failure to make the transfer for the returned goods if the Buyer incorrectly provides or fails to provide the necessary return data. 11.8. If the Buyer does not receive the goods and the shipping company returns it due to an incorrectly specified address or because the Buyer fails to pick up the goods, the Buyer will be responsible for covering additional shipping expenses. The price of the goods will be recalculated immediately upon its return to the Seller. The Buyer will be contacted immediately and informed about it.
 12. Gift Vouchers 12.1. The Seller offers two ways to purchase Gift Vouchers – in physical stores and in the nearme.lt online store. 12.2. Gift Vouchers purchased both in physical stores and in the online store can be used for payment in physical stores. 12.3. The Gift voucher cannot be returned or exchanged for cash.
 13. Contact Information 13.1. The Seller communicates with the Buyer using the email address or phone number provided in the registration form, and the Buyer can use all communication channels indicated in the “Contact” section of the nearme.lt website.
 14. Liability 14.1. The Buyer is fully responsible for the accuracy of the data provided in the registration form. If the Buyer provides inaccurate data in the registration form, the Seller is not responsible for any resulting consequences and has the right to demand compensation for direct losses incurred by the Buyer. 14.2. The Buyer is fully responsible for their actions performed after registering with the nearme.lt online store. 14.3. The Buyer is responsible for the security of their registration data. If a third party uses the registration data, they will be considered the Buyer.14.4. The Seller is released from any liability in all cases where losses occur due to the fact that the Buyer, disregarding the Seller’s recommendations and obligations, did not familiarize themselves with these Terms and Conditions, although they had the opportunity to do so. 14.5. In case of damage, the guilty party compensates for the losses incurred by the other party in accordance with the laws of the Republic of Lithuania.
 15. Final Provisions 15.1. nearme.lt reserves the right to suspend, supplement, or change these Terms and other documents related to the Terms at its discretion. Amendments or changes to the Terms come into effect from the day of their publication on the nearme.lt online store. 15.2. If the Buyer disagrees with the new version of the Terms, amendment, or changes, the Buyer has the right to reject them, provided that the Buyer loses the right to use the services of the online store. 15.3. These Terms are drawn up in accordance with the laws of the Republic of Lithuania. 15.4. The relations arising from these Terms are governed by the laws of the Republic of Lithuania. 15.5. All disputes arising from the implementation of these Terms are resolved through negotiations. In case of failure to reach an agreement, the disputes are resolved in accordance with the laws of the Republic of Lithuania. 15.6. The parties are released from obligations under these Terms if their fulfillment becomes impossible due to force majeure circumstances.