Terms & Conditions

 

PREKIŲ PIRKIMO IR PARDAVIMO TAISYKLĖS

1. Bendrosios nuostatos
1.1. Šios prekių pirkimo ir pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) yra Pirkėjui ir Viktorijai Medelinskei (individualios veiklos Nr. 920764, adresas Polocko g. 56-2, Vilnius) (toliau – Pardavėjas) privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Šalių teisės ir pareigos, prekių įsigijimo, sumokėjimo už jas, pristatymo ir grąžinimo sąlygos bei tvarka, taip pat kitos su prekių pirkimu ir pardavimu interneto parduotuvėje nearme.lt susijusios nuostatos.
1.2. Pirkėjas su šiomis Taisyklėmis sutinka, kai pažymi varnele aktyvų langą „Sutinku su Taisyklėmis ir Privatumo politika“, kuris atsiranda Pirkėjui išsirinkus prekę ir nusprendus tęsti pirkimo procesą.
1.3. Taisykles Pardavėjas turi teisę keisti, papildyti, taisyti, atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus ar kitus reikalavimus. Apie bet kokius pakeitimus, pataisymus ar papildymus Pardavėjas skelbia interneto parduotuvėje nearme.lt
2. Asmens duomenų apsauga
2.1. Vykdydamas pirkimo procesą, Pirkėjas interneto parduotuvėje nearme.lt  privalo nurodyti savo asmens duomenis (vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį), kurie būtini prekių pirkimui, pristatymui ir mokėjimui vykdyti.
2.2. Pirkėjas, sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, sutinka, kad Pardavėjas tvarkytų jo asmens duomenis, pateiktus registracijos formoje, Pirkimo-pardavimo sutarties įvykdymo tikslais.
2.3. Pirkėjas, sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, sutinka, kad jo nurodytu el. pašto adresu ir telefono numeriu bus siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui, mokėjimui ir pristatymui įvykdyti.
2.4. Anketoje, kurią Pirkėjas užpildo, norėdamas įsigyti prekę, Pirkėjas gali pasirinkti, jeigu nori, kad jam būtų siunčiami Pardavėjo pranešimai ar pasiūlymai. Pirkėjui nepageidaujant, Pardavėjas nenaudos Pirkėjo asmens duomenų rinkodaros tikslais ir nesiųs Pirkėjui reklaminių ar informacinių pranešimų, išskyrus tuos, kurie būtini vykdant Pirkėjo pateiktą užsakymą.
2.5. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.
3. Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymas
3.1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą (-as) prekę(-es) ir suformavęs prekių krepšelį (toliau – Prekių krepšelis), susipažinęs su Taisyklėmis ir nurodęs visus būtinus duomenis, paspaudžia mygtuką „TĘSTI“.
4. Pirkėjo teisės
4.1. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekės (-ių) pirktų internetinėje parduotuvėje nearme.lt, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu (elektroniniu paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo prekės pristatymo dienos. Tokiu atveju, Pirkėjas privalo grąžinti prekes Pardavėjui savo sąskaita.
4.2. 4.1 punkte aptarta Pirkėjo teisė atsisakyti prekių pirkimo-pardavimo sutarties įgyvendinama vadovaujantis Civilinio kodekso 6.228 7  straipsnio 1 dalies 7 punktu.
4.3. 4.2 punkte aptarta Pirkėjo teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jei grąžinama kokybiška prekė yra originaliame, tvarkingame įpakavime su grąžinamai prekei priklausančiu ir pritvirtintu kokybės sertifikatu/etiketėmis, būti nedėvėta, nepraradusi prekinės išvaizdos bei neturėti mechaninių pažeidimų žymių.
4.4. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis ūkio ministro 2011 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 4-959 „Dėl Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis.
4.5. Remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 738 patvirtintų „Mažmeninės prekybos taisyklių“ 10.1.7.12. punktu, kokybiški juvelyriniai dirbiniai yra nekeičiami ir negrąžinami, išskyrus atvejus, kai Pardavėjas sutinka priimti ar pakeisti prekes. Ši taisyklė galioja perkant prekes salone adresu Polocko g. 56-2, Vilniuje.
5. Pardavėjo teisės
5.1. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešdamas Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas nesumoka už prekes per 24 valandas ir/arba Pardavėjas negauna tai patvirtinančių dokumentų.
5.2  Kai kurių prekių kainos el. parduotuvėje gali skirtis nuo fizinėje parduotuvėje esamų kainų. Pasiliekame teisę keisti ir kontroliuoti kainas pagal rinkos pokyčius.

5.3  Akcijų laikotarpiai ir nuolaidos el. parduotuvėje ir fizinėje parduotuvėje gali skirtis.
5.4. Prekių nuotraukos ir tekstai gali nežymiai skirtis nuo realaus vaizdo. Jei gauta prekė atitinka sumokėtą
kainą ir pakitimai yra nežymūs, nearme.lt neatsako už šiuos nežymius netikslumus vaizdinėje ir tekstinėje medžiagoje.
5.5. Pardavėjas turi teisę vienašališkai pakeisti Prekių pirkimo ir pardavimo taisykles, jas paskelbdamas internetinės parduotuvės tinklalapyje. Pakeitimai įsigalioja nuo paskelbimo momento visiems po paskelbimo sudaromiems sandoriams.
6. Pirkėjo įsipareigojimai
6.1. Pirkėjas privalo sumokėti už įsigytas prekes ir jas priimti šiose Taisyklėse numatyta tvarka.
6.2. Jei Pirkėjas, prekių pristatymo metu, be svarbių priežasčių atsisako priimti prekes, Pirkėjas privalo padengti prekių grąžinimo Pardavėjui išlaidas.
6.3. Pirkėjas įsipareigoja saugoti ir neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo prie interneto parduotuvės nearme.lt duomenų. Jeigu Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, privalo nedelsiant informuoti nearme.lt. Nearme.lt neatsako už trečiųjų asmenų veiksmus pasinaudojus Pirkėjo prisijungimo duomenimis iki informavimo momento ir galimybės interneto parduotuvės administratoriui pakeisti Pirkėjo prisijungimo duomenis. Tokiu atveju nearme.lt turi teisę laikyti, kad veiksmus interneto parduotuvėje atliko Pirkėjas.
6.4. Interneto parduotuvės nearme.lt Pirkėjai privalo laikytis šių Taisyklių bei sąlygų, aiškiai nurodytų internetinės parduotuvės informacijos skiltyse, ir nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.
7. Pardavėjo įsipareigojimai
7.1. Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjo įsigytas prekes pristatyti nurodytu adresu, remdamasis sąlygomis, kurias nustato šios Taisyklės.
7.2. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją.
7.3. Iškilus nenumatytiems atvejams, kai dėl nenumatytų aplinkybių Pardavėjas negali pristatyti interneto parduotuvėje nearme.lt įsigytos prekės, Pardavėjas turi teisę nutraukti pirkimo – pardavimo sutartį, prieš tai informuodamas pirkėją. Pardavėjas gali pasiūlyti analogišką prekę, Pirkėjui atsisakius, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti sumokėtus pinigus per 5 (penkias) darbo dienas.
7.5. Pirkėjui pasinaudojus Taisyklių 4.1 punkte numatyta teise ir esant Taisyklių 4.3 punkte numatytai sąlygai, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 5 (penkias) darbo dienas, nuo grąžinamos prekės gavimo dienos. Pinigai, sumokėti už pirminį prekių pristatymą Pirkėjui, nėra grąžinami.
8. Prekių kainos
8.1. Prekių kainos interneto parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nearme.lt nurodomos eurais. Pardavėjas nėra PVM mokėtojas.
8.2. Prekių kainos interneto parduotuvėje nearme.lt  gali skirtis nuo fizinėse parduotuvėse esančių kainų.
9. Atsiskaitymo už prekes tvarka ir terminai
9.1. Pirkėjas atsiskaito už įsigytas prekes per atsiskaitymo sistemą paysera.lt;
9.2. Pirkėjas, atsiskaitydamas 9.1. punkte aptartu būdu, įsipareigoja už prekes atsiskaityti nedelsdamas. Tik jam sumokėjus bus formuojamas prekių siuntinys.
9.3. Jeigu Pirkėjas nesumoka už įsigyjamas prekes ilgiau nei per 24 val, laikoma, kad Pirkėjas atsisakė pirkimo-pardavimo sutarties (Civilinio kodekso 6.228 5  straipsnio 2 dalis).
10. Prekių pristatymas
10.1. Pirkėjas, įsigydamas prekes interneto parduotuvėje nearme.lt, gali pasirinkti prekių pristatymo būdą iš pateikiamų pasirinkimų.
10.2. Prekių pristatymo paslauga:
10.2.1. Pirkėjas, pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja pateikti tikslų prekių pristatymo adresą;
10.2.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui;
10.2.3. prekes gali pristatyti pats Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas;
10.2.4. prekių pristatymo mokesčiai nustatomi pagal prekių kainą, pristatymo būdą ir pristatymo adresą;
10.3. Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.
10.4. Gavęs prekes Pirkėjas privalo patikrinti siuntos ir prekės (-ių) būklę bei pasirašyti siuntos perdavimo ir priėmimo dokumentą. Pirkėjui pasirašius siuntos perdavimo ir priėmimo dokumentą, laikoma, kad siunta perduota tinkamos būklės, prekių pažeidimų, kurių atsiradimo pagrindas priskirtinas ne gamykliniam brokui, bei prekės (-ių) komplektacijos neatitikimų (tokių, kuriuos galima nustatyti apžiūrint prekių išorę) nėra. Pastebėjęs, kad pateiktos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), prekė (-ės) yra pažeista (-
os) ir (ar) prekė (-ės) yra netinkamos komplektacijos, Pirkėjas privalo tai pažymėti siuntos perdavimo ir priėmimo dokumente. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu tokių pažeidimų atsiradimo pagrindas nėra gamyklinis brokas, bei dėl prekių
komplektacijos neatitikimų, jeigu šiuos neatitikimus galima nustatyti apžiūrint prekių išorę.
10.5. Visų parduodamų prekių ypatybės nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame aprašyme. Pardavėjas neatsako už tai, kad interneto parduotuvėje esančių prekių spalva, forma ar kiti parametrai gali neatitikti realių
prekės spalvų ir/ar formos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio (monitoriaus) ypatybių.
11. Prekių grąžinimas
11.1. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis ūkio ministro 2011 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 4-959 „Dėl Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“
patvirtintomis Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis.
11.2. Grąžinama kokybiška prekė privalo būti originaliame, tvarkingame įpakavime su grąžinamai prekei priklausančiu ir pritvirtintu kokybės sertifikatu/etiketėmis, būti nedėvėta, nepraradusi prekinės išvaizdos bei neturėti mechaninių pažeidimų žymių.
11.3. Remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 738 patvirtintų „Mažmeninės prekybos taisyklių“ 10.1.7.12. punktu, kokybiški juvelyriniai dirbiniai yra nekeičiami ir negrąžinami, išskyrus atvejus, kai Pardavėjas sutinka priimti ar pakeisti prekes. Ši taisyklė galioja perkant prekes salone adresu Polocko g. 56-2, Vilniuje.
11.4. Nearme.lt turi teisę Pirkėjų grąžintas prekes, kurios buvo įsigytos internetinėje parduotuvėje nearme.lt, patikrinti Lietuvos Prabavimo rūmuose, su tikslu įsitikinti ar prekė yra grąžinta tokia, kokia buvo įsigyta. Gavus teigiamus analizės rezultatus, pinigai grąžinami per 5 (penkias) darbo dienas po analizės išvadų. Prekės analizės
procesas gali užtrukti iki 15 (penkiolikos) darbo dienų.
11.5. Grąžinimo procedūra pradedama užpildant prekių gražinimo formą esančią interneto parduotuvėje nearme.lt arba kreipiantis el. paštu info@nearme.lt
11.6. Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti Pirkėjo grąžinamas prekes, jei buvo nesilaikoma prekių grąžinimo sąlygų;
11.7. pinigai už grąžintas prekes grąžinami tik banko pavedimu pervedimu į mokėtojo banko sąskaitą per 5 (penkias) darbo dienas nuo grąžintų prekių gavimo momento. Pinigai, sumokėti už pirminį prekių pristatymą Pirkėjui, nėra grąžinami. Pardavėjas neprisiima atsakomybės dėl pavedimo už grąžintas prekes vėlavimo ar
nepadarymo, jeigu Pirkėjas klaidingai pateikia arba nepateikia grąžinimui reikalingų duomenų.
11.8. Jeigu prekės Pirkėjas negauna ir siuntimo kompanija grąžina ją atgal dėl klaidingai nurodyto adreso ar dėl to, jog Pirkėjas neatsimė prekės, papildomas siuntimo išlaidas padengti turės Pirkėjas. Prekės kaina bus perskaičiuojama iškart, kai ji bus grąžinta Pardavėjui. Su Pirkėju bus nedelsiant susisiekta ir apie tai informuota.
12. Dovanų kuponai
12.1. Pardavėjas siūlo du Dovanų kupono įsigyjimo būdus – fizinėje parduotuvėje ir internetinėje parduotuvėje nearme.lt.
12.2. Dovanų kuponu, pirktu tiek fizinėje, tiek internetinėje parduotuvėje, galima atsiskaityti fizinėje parduotuvėje.
12.3. Dovanų čekis negali būti grąžinamas ar keičiamas į pinigus.
13. Kontaktinė informacija
13.1. Pardavėjas komunikuoja su Pirkėju naudodamasis jo registracijos formoje pateiktu el. pašto adresu ar telefono numeriu, o Pirkėjas gali naudotis visais susisiekimo kanalais, nurodytais interneto parduotuvės nearme.lt svetainės skyriuje „Kontaktai“.
14. Atsakomybė
14.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas registracijos formoje pateikia netikslius duomenis, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.
14.2. Pirkėjas visiškai atsakingas už savo veiksmus, atliktus prisiregistravus prie interneto parduotuvės nearme.lt.
14.3. Pirkėjas atsako už savo registracijos duomenų saugumą. Jei registracijos duomenis naudoja trečiasis asmuo, jis bus laikomas Pirkėju.

14.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės visais atvejais, kai nuostolių atsiranda dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
14.5. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai patirtus nuostolius Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir pagrindais.
15. Baigiamosios nuostatos
15.1. nearme.lt pasilieka teisę sustabdyti, savo nuožiūra pildyti, keisti šias Taisykles ir kitus su Taisyklėmis susijusius dokumentus. Taisyklių papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos internetinėje parduotuvėje nearme.lt.
15.2. Jeigu Pirkėjas nesutinka su nauja Taisyklių redakcija, papildymu, pakeitimais, Pirkėjas turi teisę jų atsisakyti, su sąlyga, kad Pirkėjas praranda teisę naudotis interneto parduotuvės paslaugomis.
15.3. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
15.4. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
15.5. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
15.6. Šalys atleidžiamos nuo įsipareigojimų pagal šias Taisykles vykdymo, jei jų įvykdymas yra neįmanomas dėl nenugalimos jėgos aplinkybių.