Shipping & return

Please scroll down for the english version

PRISTATYMAS

Visus nearme.lt internetinėje parduotuvėje įsigytus juvelyrikos dirbinius Lietuvoje galima atsiimti pasirinktame OMNIVA siuntų terminale. Apie siuntos pristatymą į OMNIVA siuntų terminalą klientas informuojamas el. paštu arba SMS žinute.
Pristatymo laikas: 2-5 darbo dienos.
Pristatymo kaina: 3 EUR prekių krepšeliams iki 50 EUR, nemokamai prekių krepšeliui virš 50 EUR.
Juvelyrikos dirbiniai supakuojami kaip dovana.

PRISTATYMAS Į UŽSIENĮ

Jūsų įsigytus juvelyrikos dirbinius į užsienio šalis nurodytu adresu pristatys siuntų kurjeris. Prekės siunčiamos registruota ir apdrausta (jei kurjeris teikia tokią paslaugą) siunta.
Pristatymo laikas: nuo 5 iki 15 darbo dienų.
Pristatymo kaina: 30 EUR.
Svarbu, jog pirkėjas yra atsakingas už bet kokio PVM, importo muitų ir susijusių mokesčių, taikomų prekėms, sumokėjimą. Deja negalime patikslinti, kokie mokesčiai taikomi Jūsų šalyje, todėl dėl importo muitų ir kitų mokesčių reikėtų kreiptis į Jūsų šalies muitinę ar kitą instituciją.

Daugiau informacijos prekių pirkimo ir pardavimo taisyklėse.

GRĄŽINIMAS

Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis ūkio ministro 2011 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 4-959 „Dėl Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis.
Grąžinama kokybiška prekė privalo būti originaliame, tvarkingame įpakavime su grąžinamai prekei priklausančiu ir pritvirtintu kokybės sertifikatu/etiketėmis, būti nedėvėta, nepraradusi prekinės išvaizdos bei neturėti mechaninių pažeidimų žymių.
Remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 738 patvirtintų „Mažmeninės prekybos taisyklių“ 10.1.7.12. punktu, kokybiški juvelyriniai dirbiniai yra nekeičiami ir negrąžinami, išskyrus atvejus, kai Pardavėjas sutinka priimti ar pakeisti prekes. Ši taisyklė galioja perkant prekes salone adresu Polocko g. 56-2, Vilniuje.
Jeigu prekės Pirkėjas negauna ir siuntimo kompanija grąžina ją atgal dėl klaidingai nurodyto adreso ar dėl to, jog Pirkėjas neatsimė prekės, papildomas siuntimo išlaidas padengti turės Pirkėjas. Su Pirkėju bus nedelsiant susisiekta ir apie tai informuota.
Nearme.lt turi teisę Pirkėjų grąžintas prekes, kurios buvo įsigytos internetinėje
parduotuvėje nearme.lt, patikrinti Lietuvos Prabavimo rūmuose, su tikslu įsitikinti ar prekė yra grąžinta tokia, kokia buvo įsigyta. Gavus teigiamus analizės rezultatus, pinigai grąžinami per 5 (penkias) darbo dienas po analizės išvadų. Analizės procesas gali užtrukti iki 15 (penkiolikos) darbo dienų.
Pinigai už grąžintas prekes grąžinami tik banko pavedimu pervedimu į mokėtojo banko sąskaitą per 5 (penkias) darbo dienas nuo grąžintų prekių gavimo momento. Pinigai, sumokėti už pirminį prekių pristatymą Pirkėjui, nėra grąžinami. Pardavėjas neprisiima atsakomybės dėl pavedimo už grąžintas prekes vėlavimo ar nepadarymo, jeigu Pirkėjas klaidingai pateikia arba nepateikia grąžinimui
reikalingų duomenų.
Grąžinimo procedūra pradedama užpildant prekių gražinimo formą esančią interneto parduotuvėje nearme.lt arba kreipiantis el. paštu info@nearme.lt
Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti Pirkėjo grąžinamas prekes, jei buvo nesilaikoma prekių grąžinimo sąlygų;

Turite daugiau klausimų dėl prekių grąžinimo? Susisiekite el. paštu info@nearme.lt

________________________________________________________________________

DELIVERY

All jewellery items purchased on nearme.lt online store can be picked up at a chosen OMNIVA parcel terminal in Lithuania. The customer is notified about the delivery to the OMNIVA parcel terminal via email or SMS message.

Delivery time: 2-5 business days.

Delivery fee: €3 for orders up to €50, free for orders over €50.

Jewelry items are packaged as gifts.

INTERNATIONAL DELIVERY

Your purchased jewellery items will be delivered to the specified address in foreign countries by a courier. The goods are sent as registered and insured parcels (if the courier provides such a service).

Delivery time: 5 to 15 business days.

Delivery fee: €30.

It is important to note that the buyer is responsible for any VAT, import duties, and related taxes applicable to the goods. Unfortunately, we cannot specify the exact taxes applicable in your country, so for import duties and other taxes, you should contact your country’s customs or other relevant institution.

For more information, please refer to the terms and conditions of purchasing and selling goods.

RETURNS

Deficiencies in sold goods are addressed, and defective products are exchanged or refunded according to the “Rules for Return and Exchange of Goods” approved by Order No. 4-959 of the Minister of Economy of the Republic of Lithuania on December 23, 2011. The returned high-quality product must be in its original, neat packaging with attached quality certificates/labels, be unworn, maintain its original appearance, and have no signs of mechanical damage. According to the decision No. 738 of the Government of the Republic of Lithuania dated July 22, 2014, approved “Retail Trade Rules” point 10.1.7.12, high-quality jewelry items are non-exchangeable and non-refundable, except when the Seller agrees to accept or replace the goods. This rule applies to purchases made at the store located at Polocko g. 56-2, Vilnius. If the Buyer does not receive the goods, and the shipping company returns them due to an incorrectly provided address or because the Buyer did not collect the goods, the Buyer will be responsible for additional shipping expenses. The Buyer will be contacted immediately and informed about it. Nearme.lt has the right to inspect the returned goods purchased from the nearme.lt online store in the Lithuanian Assay Office to verify if the product has been returned in the same condition as it was purchased. Upon receiving positive analysis results, the refund will be processed within 5 (five) business days after the conclusion of the analysis. The analysis process can take up to 15 (fifteen) business days. Refunds for returned goods are made only by bank transfer to the payee’s bank account within 5 (five) business days from the moment of receiving the returned goods. The money paid for the initial delivery of goods to the Buyer is not refunded. The Seller does not assume responsibility for delays or non-execution of the transfer for returned goods if the Buyer incorrectly provides or fails to provide the necessary data for the refund. The return procedure starts by filling out the return form available on the nearme.lt online store or by contacting via email at info@nearme.lt. The Seller reserves the right to refuse to accept the Buyer’s returned goods if the conditions for returning goods were not followed.

Do you have more questions regarding product returns? Contact us via email at info@nearme.lt.